High Quality Rolex Replica

تصفیه فاضلاب

شناورسازي

شناورسازي ازعمليات واحدي است كه براي جداسازي ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كارمي رود .مواد قابل شناوري )به طور عمده روغن هاي غير امولسيوني و مواد آلي ( معمولاً در طراحي تجهيزات تصفيه مقدماتي در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشيني از اهميت بيشتري برخوردار مي باشند. بدين منظور در بيشتر پالايشگاه ها ، واحدهاي شيميايي و ساير كارگاه هاي صنعتي از تجهيزات جداسازي آب ـ روغن به جاي تانك هاي ته نشيني اوليه استفاده مي شود .

فرآیند رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب

فرآیند رشد چسبیده مستغرق هوازی فرآیندهای رشد چسبیده مستغرق (Submerged aerobic fixed film) از سه فاز شامل بستر، بیوفیلم و مایع مخلوط تشکیل شده اند. در این سیستم علاوه بر ، BOD آمونیوم هم قابل حذف است.

غشا در تصفیه فاضلاب

کاربرد غشا در تصفیه فاضلاب

شیوه های متداول کاربردهای غشا در تصفیه فاضلاب پس از گذشت سال ها، توجه به بهداشت و سلامت عمومی و نیز حفاظت از محیط زیست عامل مهمی در پیشرفت های به دست آمده در فناوری تصفیه فاضلاب بوده است. همان طور که جمعیت افزایش می یابد، جوامع انسانی فشار بیشتری را بر سیستم های طبیعی وارد می کنند.

تصفیه فاضلاب

صنعت کشتارگاه و روشهای تصفیه فاضلاب آن

پساب ناشي از كشتار حيوان و شستشوي لاشه گوسفند و گاو و مرغ داراي چربي و خون و مايعات و جامدات داخل بدن حيوان مي باشد كه در مجموع از بار آلودگي نسبتاً بالايي برخوردار است . فاضلاب كشتارگاهي بسيار شبيه به فاضلاب خانگي است و ليكن از غلظت بشتري برخوردار مي باشند . اين نوع فاضلابها بطور كلي از مواد آلي تشكيل شده اند و حاوي مواد معلق و جامد بسيار زيادي هستند و همچنين از BOD5بالايي برخورداند.

کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب

مشکلاتی که در امر انعقاد در تصفیه فاضلاب موجود بود محققین را وادار به جستجوی راه حل و یافتن مواد شیمیایی به نام کمک منعقد کننده تصفیه فاضلاب برای رفع این مشکلات نمود. هر چه فلوکهای تشکیل شده وزین تر باشند، سرعت ته نشینی آنها بیشتر است. بنابراین استفاده از موادی که به درشتر و وزین تر شدن فلوکها کمک نماید نیز به عنوان رفع مشکلات کواگولاسیون مورد مطالعه و تحقیق بوده است.

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب کارخانه‌جات تولید کننده‌ی محصولات لبنی

در بسیاری از نقاط دنیا صنایع لبنی ازمهم ترین تولیدکننده گان فاضلاب و آلوده کننده آب تلقی می گردد .در سال 1960یکی از کمیته های سنای آمریکا اعلام کرد که صنایع لبنی دومین آلوده کننده جریان آب هستند .در سال های گذشته با پیشرفت های بدست آمده در صنایع لبنی و با توجه به قوانین و استانداردهای محیط زیست ، به میزان قابل توجهی از آلودگی این فاضلاب ها کاسته است.

تصفیه فاضلاب

مبانی و اصول تصفیه فاضلاب

فاضلاب همان آب پاکیزه ایست که دچار فراوانی مواد خارجی و به ویژه مواد آلی شده است.

تصفیه فاضلاب

مزایای لاگون تصفیه فاضلاب

نیاز به تصفیه فاضلاب در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بیشتر به این علت است که تخلیه فاضلاب خام در جریان های آب و محیط زیست باعث آلودگی های شدیدی می گردد. آبهای زیرزمینی و خود زمین نیز از این آلودگی ها مستثنی نیستند. توسعه روش های تصفیه فاضلاب که از 1900 میلادی شروع گردید همواره با تکامل روشها بر اساس انتظاری که انسان از تصفیه فاضلاب بهداشتی داشته توأم بوده است.

نظام نامه پايش كيفي فاضلاب

نظام نامه پايش كيفي پساب خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري به منظوراستفاده مجدد در مصارف كشاورزي

بازچرخاني آب و استفاده مجدد از آبهاي غيرمتعارف بعنوان يكي از سياستهاي كلان و محوري در بالاترين سطوح مديريتي كشور و همچنين يكي از مهمترين راهبردهاي بلندمدت مديريت ملي منابع آب ايران مي باشد.

123movies