مقالات آب

آب قلیایی چیست ؟

آب قلیایی به آبی گفته می شود که مقدار اسیدی آن از آب شیرین کمتر باشد...

اجرای برنامه بالانس IWA در ایران

پس از به کارگیری موفق استانداردها و شاخص های عملکردی ارائه شده انجمن بین المللی آب (IWA) توسط برخی از کشورها ...