مقالات آب

آب و فاضلاب روستایی

تعریف و توضیح آب و فاضلاب روستایی

با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يك سو و گسترش صنايع و كارخانه ها از سوي ديگر مساله آلودگي محيط زيست روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند. با گسترش زندگي ماشيني و به علت توجه نكردن افراد به منافع همگان هر روز انواع بيشتري از آلودگي، محيط زيست آدميان و حيوانات را ناسالم تر و زندگي آنها را در معرض خطري جدي تر قرار مي دهد. هواي آلوده به گازهاي سمي، آبهاي آلوده به مواد بيماريزا و سرانجام صداهاي بلند و ناهنجار همگي زندگي موجودات زنده را در كره زمين با مشكل مواجه كرده اند. خوشبختانه در صورتي كه فرهنگ همگاني بالا رفته، قوانين موجود براي حفاظت محيط زيست اجرا شده و بسته به نياز محيط قوانين تازه اي به آنها افزوده گردد، مي توان اميدوار بود كه مشكل نامبرده قابل حل باشد. مساله بيرون راندن فاضلاب از محيط زيست انسان از زماني بوجود آمد كه مردم به زندگي گروهي روي آوردند. با پيدايش شهرها و گسترش شبكه هاي آبرساني انسان براي پاكسازي و پاك نگهداشتن زندگي خويش، بيرون راندن پساب هاي به دست آمده را پسنديده و لازم ديد و پس از پيشرفت تكنيك شبكه هاي آبرساني، ساختن شبكه هاي دفع فاضلاب ها نيز مورد توجه قرار گرفت.

انتخاب سایت یا محل احداث کارخانه‌ی تصفیه‌ی آب

ردیابی و گزینش مناسب ترین و بهترین مکان برای تاسیس یک کارخانه ی تصفیه ی اب شور در جهت موفقیت پروژه بسیار مهم و ضروری است. آیتم‌های مرتبط با محل به نوبه ی خود بر طراحی، ساخت و شروع به کار کارخانه ی تصفیه ی آب شور به روش‌های مختلف تاثیر می گذارد. این مقاله به تحلیل روش های انتخاب مکان و رویکرد های سیستماتیک موجود می پردازد.

رویکرد تلفیقی برای بررسی کیفیت آب در مخازن، سیستم‌های آرسانی و شبکه‌ی توزیع

استفاده از فن‌آوری های پیشرفته‌ی امروزی، بررسی پیوسته، دقیق، اتوماتیک و از راه دور پارامترهای شیمیایی و فیزیکی متفاوت و موثر بر کیفیت آب و خاک را امکان پذیر کرده است.

تکنولوژی BAT GMS برای شناسایی و آزمایش آبهای زیر زمینی

شبکه‌ی IS یا ثبت اطلاعات مستقل چیست؟ حسگرهای IS تام دیجیتال را می توانیم در یک شبکه‌ی IS به هم مرتبط کنیم. در نسخه‌ی مستقل، واحد لاگر تک IS میتواند بیش از 10 حسگر را ثبت و مدیریت کند. واحد لاگر یا ثبت کننده‌ی IS که می توند داده‌ها را طی یک دوره‌ی زمانی چندماهه ثبت کند با باطری‌های قلیایی ساده کار می کند.

آب های تحت فشار چین

کشور چین به سرعت در حال تحول و تغییر از اقتصاد روستا محور به اقتصاد شهر محور است. اقتصاد این کشور در حال رشد کردن بوده، ساختار های اجتماعی در حال دگرگونی بوده، اکوسیستم ها تحت فشار بوده و پایداری و ثبات به چالش کشیده شده است. ما اقدام به بررسی و تجزیه تحلیل آسیب پذیری اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی سیستم های طبیعی و رودخانه ای کردیم که در کشور چین و اطراف آن واقع است.

سرانه برداشت آب در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

سرانه مصرف آب در ملت‌های مختلف (نسبت به جمعیت) بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع زندگی، فرهنگ‌ها و باورها بسیار متفاوت است. متاسفانه در منطقه خلیج فارس ایران بیشترین سرانه برداشت آب کلی (مصرف خانگی+کشاورزی+صنعتی) را دارد.

تحلیل منطقه‌ای سیلاب در حوضه‌های شمالی تهران

آب ارزشمندترین منبع یک کشور است.و این اهمیت از آن روست که آب منبعی تجدید شونده است که منافع اقتصادی، اجتماعی و سازنده‌ی آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. البته لازم به ذکر است که این منبع گرانبها علاوه بر منافع مشکلاتی را نیز به همراه دارد از جمله سیل و حتی خشکسالی.

آشنایی با سیستم های آبیاری

همیشه آب به عنوان یک نهاده بسیار مهم برای برای مزرعه بوده است. در مناطق خشک و نیمه خشک تولید محصولات زراعی کاملا به آبیاری وابسته است و طراحی و توسعه ی سیستم های آبیاری کارا و مناسب توجیه پذیر و حتی در اولویت است.

هیدرولیک رسوب

طبق تعریف، بار کل رسوب عبارت است از حاصل جمع بار بستر و بار معلق و یا حاصل جمع بار مواد بستر و بار آبرفتی زمانی که رسوبات روخانه کم است. و در روخانه های کم عمق کل بار بستر برابر کل بار سوب رودخانه است. و بر عکس آن در رودخانه های عمیق بار بستر تقریبا بین 10 تا 20 درصد از کل با را تشکیل میدهد.

مهار آب با آب

یکی از مسائل بشر در طول زمان آب و خطرات ناشی از آن بوده است. آب هر چقدر میتواند حیات بخش و زندگی ساز باشد همانقدر هم میتواند در سطح خطرات و بالایای طبیعی ویران کننده باشد. با نگاهی گذرا به تاریخ و تمدن‌های گذشته، شواهد زیادی را در این مورد میتوان یافت. هر چند بسته به اقلیم و شرایط جغرافیای مناطق مختلف، تدابیر مدیریت آب متفاوت بوده است ولی در مجموع به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی این تدابیر و راه حل ها نیز به مرور بهبود یافته اند.