High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی دریچه منهول چدنی

دریچه منهول چدنی:

 

1) طراحی و تولید دریچه مطابق EN 124

2) امکان حک آرم و نام خریدار بر روی درب

3) دارای گزارش تست متالوگرافی و آنالیز چدن

4) جنس دریچه ها چدن خاکستری مطابق  DIN 1691

5) دارای گزارش تست فشار مطابق استاندارد EN 124

6) قابل ارائه بصورت لولادار و بدون لولا در وزن های مختلف  

7) دارای دو سوراخ هوا جهت خروج گازهای فاضلابی و بازکردن درب

8) دارای گزارش تست سختی سنجی مطابق استاندارد ASTM E10

مشخصات فنی دریچه منهول چدن بتن پلیمر

 

 

دریچه منهول چدن بتن پلیمر:

1) قابل ارائه به دو صورت لولادار و بدون لولا

2) طراحی و تولید مطابق با استاندارد EN124

3) استفاده از آرماتور مطابق آیین نامه بتن ایران

4) سیمان مورد استفاده، سیمان تیپ 5 ضد سولفات

5) چدن مورد استفاده، چدن خاکستری مطابق با DIN 19584

6) دارای گزارش تست فشارو بارگذاری مطابق استاندارد EN 124

7) دارای چندین سوراخ هوا بر روی درب جهت خروج گاز های شبکه فاضلاب 

8) دارای گزارش تست متالوگرافی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر
9) دارای گزارش تست مقاومت فشاری بتن مطابق استانداردISIRI 3206   

10) قابل ارائه در دو قطر 60 و 63 مطابق استاندارد EN 124 با ضخامت 7 سانتی متر

11) دارای گزارش تست دانه بندی و میزان خاک سنگدانه ها مطابق استانداردISIRI 302   

12) دارای گزارش تست سایش بتن مطابق استاندارد ASTM C 779 از آزمایشگاههای معتبر

14) استفاده از مکمل های  بتن ، افزایش مقاومت فشاری ، کاهش نفوذ پذیری و کاهش خوردگی بتن

13) استفاده از پوشش ضد خوردگی بتن در سطح زیر درب جهت جلوگیری از خوردگی در محیط فاضلاب

15) دارای گزارش تست عایق مورد استفاده در محیط فاضلابی بر اساس استاندارد ASTM-D2939

16) استفاده از الیاف PP  مطابق  ACI 544-IR-82  جهت افزایش مقاومت کششی ، مقاومت ضربه ای و کاهش خوردگی در آرماتور

17) دارای گزارش تست تعیین دانسیته ، اندازه گیری مقاومت الکتریکی، مقاومت در برابر اسید،مقاومت در برابر الکل ، تعیین جنس ، تعیین طول (SEM) الیاف پلی پروپیلن از آزمایشگاه های معتبر

مشخصات فنی دریچه منهول چدن داکتیل

 

1) طراحی و تولید دریچه ها مطابق استاندارد EN124

2) دارای استحکام کششی مطابق استاندارد EN 1563

3) قرار گرفتن این دریچه در گروه چهارم و در کلاس D400

4) دارای تحمل فشار بارگذاری 75KN مطابق استاندارد EN124

5) پلی اورتان (مقاوم در برابر نورUV و سایش)مطابق استاندارد BS 5493

6) جنس دریچه ها از چدن داکتیل مطابق استاندارد ISO 1083 (معادل) DIN 1693 3G40)

7) دارای دو محل آچارخور جهت باز و بست کردن درب (با واحد طراحی چک شود) مثل دریچه چدنی آچار خور ندارد استفاده از رنگ های کولتار اپوکسی و اپوکسـی پلـی آمیـد (مقـاوم در محیط های اسیـدی- بـازی)

 

 

مشخصات فنی دریچه بتنی کوچک (34 سانتی)

 

دریچه بتنی کوچک (34 سانتی):

 

1) قابل ارائه به دو صورت لولادار و بدون لولا
2) طراحی و تولید مطابق با استاندارد EN124

3) استفاده از آرماتور مطابق آیین نامه بتن ایران

4) قابل ارائه در قطر 34 با ضخامت 7 سانتی متر

5) سیمان مورد استفاده، سیمان تیپ 5 ضد سولفات

6) چدن مورد استفاده، چدن خاکستری مطابق با DIN 19584

7) دارای گزارش تست فشار و بارگذاری مطابق استاندارد EN 124

8) دارای گزارش تست متالوگرافی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر

9) دارای گزارش تست مقاومت فشاری بتن مطابق استانداردISIRI 3206 

10) دارای چندین سوراخ هوا بر روی درب جهت خروج گازهای شبکه فاضلاب 

11) دارای گزارش تست دانه بندی و میزان خاک سنگدانه ها مطابق استانداردISIRI 302   

12) دارای گزارش تست سایش بتن مطابق استاندارد ASTM C 779 از آزمایشگاههای معتبر

13) دارای گزارش تست عایق مورد استفاده در محیط  فاضلابی بر اساس استاندارد ASTM-D2939

14) استفاده از مکمل های  بتن، افزایش مقاومت فشاری، کاهش نفوذ پذیری و کاهش خوردگی بتن

15) استفاده از پوشش ضد خوردگی بتن در سطح زیر درب جهت جلوگیری از خوردگی در محیط  فاضلاب

16) استفاده از الیاف PP  مطابق  ACI 544-IR-82  جهت افزایش مقاومت کششی، مقاومت ضربه ای و کاهش خوردگی در آرماتوردارای گزارش تست تعیین دانسیته، اندازه گیری مقاومت الکتریکی، مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابرتعیین طول (SEM) الیاف پلی پروپیلن از آزمایشگاههای معتبر

 

123movies