High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی دریچه منهول چدنی


دریچه منهول چدنی


1-      طراحی و تولید دریچه مطابق EN 124

2-       جنس دریچه ها چدن خاکستری مطابق  DIN 1691

3-      دارای دو سوراخ هوا جهت خروج گازهای فاضلابی و بازکردن درب

4-      دارای گزارش تست فشار مطابق استاندارد EN 124

5-      دارای گزارش تست متالوگرافی و آنالیز چدن

6-      دارای گزارش تست سختی سنجی مطابق استاندارد ASTM E10

7-      امکان حک آرم و نام خریدار بر روی درب

8-      قابل ارائه بصورت لولادار و بدون لولا در وزن های مختلف  


مشخصات فنی دریچه منهول چدن بتن پلیمردریچه منهول چدن بتن پلیمر


1-      طراحی و تولید مطابق با استاندارد EN124

2-      سیمان مورد استفاده، سیمان تیپ 5 ضد سولفات

3-      استفاده از الیاف PP  مطابق  ACI 544-IR-82  جهت افزایش مقاومت کششی ، مقاومت ضربه ای و کاهش خوردگی در آرماتور

4-      دارای گزارش تست تعیین دانسیته ، اندازه گیری مقاومت الکتریکی، مقاومت در برابر اسید،مقاومت در برابر الکل ، تعیین جنس ،

               تعیین طول (SEM) الیاف پلی پروپیلن از آزمایشگاه های معتبر

5-      استفاده از مکمل های  بتن ، افزایش مقاومت فشاری ، کاهش نفوذ پذیری و کاهش خوردگی بتن

6-      استفاده از آرماتور مطابق آیین نامه بتن ایران

7-      دارای گزارش تست فشارو بارگذاری مطابق استاندارد EN 124

9-      دارای گزارش تست دانه بندی و میزان خاک سنگدانه ها مطابق استانداردISIRI 302   

8-      دارای گزارش تست مقاومت فشاری بتن مطابق استانداردISIRI 3206   

10-    دارای گزارش تست سایش بتن مطابق استاندارد ASTM C 779 از آزمایشگاههای معتبر

11-    استفاده از پوشش ضد خوردگی بتن در سطح زیر درب جهت جلوگیری از خوردگی در محیط فاضلاب

12-    دارای گزارش تست عایق مورد استفاده در محیط فاضلابی بر اساس استاندارد ASTM-D2939

13-    چدن مورد استفاده، چدن خاکستری مطابق با DIN 19584

14-    دارای گزارش تست متالوگرافی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر

15-    قابل ارائه به دو صورت لولادار و بدون لولا

16-   قابل ارائه در دو قطر 60 و 63 مطابق استاندارد EN 124 با ضخامت 7 سانتی متر

17-   دارای چندین سوراخ هوا بر روی درب جهت خروج گاز های شبکه فاضلاب مشخصات فنی دریچه منهول چدن داکتیل


دریچه منهول چدن داکتیل


 

 

1-      طراحی و تولید دریچه ها مطابق استاندارد EN124

2-      قرار گرفتن این دریچه در گروه چهارم و در کلاس D400

3-      جنس دریچه ها از چدن داکتیل مطابق استاندارد ISO 1083 (معادل DIN 1693 3G40)

4-      دارای استحکام کششی مطابق استاندارد EN 1563

7-        دارای تحمل فشار بارگذاری 75KN مطابق استاندارد EN124

8-        قابل ارائه در وزن های کیلوگرمی

6-       دارای دو محل آچارخور جهت باز و بست کردن درب (با واحد طراحی چک شود) مثل دریچه چدنی 

             آچار خور ندارد

5-     استفاده از رنگ های کولتار اپوکسی و اپوکسـی پلـی آمیـد (مقـاوم در محیط های اسیـدی- بـازی)

             پلی اورتان (مقاوم در برابر نورUV و سایش)مطابق استاندارد BS 5493


مشخصات فنی دریچه بتنی کوچک (34 سانتی)


دریچه بتنی کوچک (34 سانتی)


    1-      طراحی و تولید مطابق با استاندارد EN124

2-      سیمان مورد استفاده، سیمان تیپ 5 ضد سولفات

3-      استفاده از الیاف PP  مطابق  ACI 544-IR-82  جهت افزایش مقاومت کششی، مقاومت ضربه ای و کاهش خوردگی در آرماتور

4-     دارای گزارش تست تعیین دانسیته، اندازه گیری مقاومت الکتریکی، مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر الکل، تعیین جنس،

              تعیین طول (SEM) الیاف پلی پروپیلن از آزمایشگاههای معتبر

5-     استفاده از مکمل های  بتن، افزایش مقاومت فشاری، کاهش نفوذ پذیری و کاهش خوردگی بتن

6-     استفاده از آرماتور مطابق آیین نامه بتن ایران

7-     دارای گزارش تست فشار و بارگذاری مطابق استاندارد EN 124

8-     دارای گزارش تست مقاومت فشاری بتن مطابق استانداردISIRI 3206   

9-     دارای گزارش تست دانه بندی و میزان خاک سنگدانه ها مطابق استانداردISIRI 302   

10-   دارای گزارش تست سایش بتن مطابق استاندارد ASTM C 779 از آزمایشگاههای معتبر

11-   استفاده از پوشش ضد خوردگی بتن در سطح زیر درب جهت جلوگیری از خوردگی در محیط  فاضلاب

12-   دارای گزارش تست عایق مورد استفاده در محیط  فاضلابی بر اساس استاندارد ASTM-D2939

13-   چدن مورد استفاده، چدن خاکستری مطابق با DIN 19584

14-   دارای گزارش تست متالوگرافی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر

15-   قابل ارائه به دو صورت لولادار و بدون لولا

16-   قابل ارائه در قطر 34 با ضخامت 7 سانتی متر

17-   دارای چندین سوراخ هوا بر روی درب جهت خروج گازهای شبکه فاضلاب

 

soap2day
?>