دریچه منهول چدن خاکستری


 

 

     دریچه منهول چدن خاکستری


چدن خاکستری لولا دار/ بدون لولا


1-طراحی، تولید و تست فشار دریچه ها مطابق با استاندارد BS-EN124

2-جنس درب و جنس کلاف : چدن خاکستری مطابق با استانداردDIN19584

3-دارای نتایج تست فشار و تست متالورژی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر