مقالات فاضلاب

پلی اتیلن چیست؟

پلی اتیلن hdpe از لحاظ ساختاری، یک ماده پلیمری فاقد شاخه جانبی است ...

ویدئومتری

به منظور تعیین وضعیت دقیق شبکه های فاضلاب طی سال های اخیر در دنیا اهمیت زیادی به کدگذاری عیوب شبکه ی فاضلاب ....