مقالات فاضلاب

فاضلاب چیست ؟

فاضلاب يا گنداب عبارت است از آب استفاده شده ای كه برای مصرف خاص خود قابل استفاده مجدد نيست ...

پلی اتیلن چیست؟

پلی اتیلن hdpe از لحاظ ساختاری، یک ماده پلیمری فاقد شاخه جانبی است ...