High Quality Rolex Replica

مقالات فاضلاب

بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیک و شیمیایی و میکروبی فاضلاب

با توجه به مجموع عوامل و زمینه های مساعد کننده برای استفاده مجدد از فاضلاب در کشور ایران، از جمله محدودیت منابع آبی، اقلیمی، خشکسالی های دوره ای، افزایش رشد جمعیت و ... به کارگیری و استفاده از نتایج این مطالعه می تواند گام موثری در تعیین پارامترهای میکروبی فاضلاب جهت استفاده مجدد و همچنین رفع مشکلات کمبود آب و حفاظت محیط زیست باشد.

اندازهگيري ميزان اكسيژن مورد نياز شيميايي (CODآب به روش هضم برگشتي باز)

اكسيژن مورد نياز شيميايي (Chemical Oxygen Demand) معياري براي سنجش اكسيژن هم ارز تركيبات آلي آب و يا فاضلاب است كه بتوانند توسط يك اكسيدكننده قوي تجزيه شوند. شيوه هضم و اكسيداسيون برگشتي با كمك محلول دي كرومات پتاسيم كه نسبت به ساير اكسيد كنندهها تركيب قويتري ميباشد بر ديگر روشها برتري داشته و انجام آن سادهتر است. با توجه به اين كه بيشتر تركيبهاي آلي در اثر جوشاندن با مخلوطي از اسيدهاي كروميك و سولفوريك اكسيد ميشوند، در تعيين CODبه روش هضم برگشتي باز، نمونه در محلول اسيدي قوي همراه با مقدار مشخصي دي كرومات پتاسيم هضم برگشتي ميشود. پس از هضم، باقيمانده دي كرومات پتاسيم احياء نشده با محلول سولفات آهن آمونياكي تيتر ميشود تا مقدار دي كرومات پتاسيم تعيين شود. در پايان ميزان مواد آلي اكسيد شده بر حسب اكسيژن هم ارز، محاسبه ميشود. در اين روش، بيشتر مواد آلي تا حدود 95تا 100درصد ميزان تئوري اكسيد ميشوند.

منشأ بوی بد فاضلاب

معمولا بوی بد فاضلاب شهری ناشی از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا مواد افزوده شده به فاضلاب می باشد .فاضلاب شهری تازه بویی متفاوت و تا حدی ناخوشایند دارد ولی بوی آن کمتر از فاضلابی است که به صورت بی هوازی تجزیه شده و آزار دهنده است.

دستورالعمل نمونه برداري و آزمايش آب و فاضلاب

آن جا كه اين بخش از عمليات پايش حالت اجرايي دارد لذا بايد اصول كلي زير را مد نظر قرار داد: - جلوگيري از اشتبا ههايي كه م يتواند باعث از بين رفتن برنامه پايش و افزايش هزينه ها شود. - كنترل تجهيزات (صحت عملكرد) و مواد مورد نياز از نظر كمي و كيفي قبل از عمليات، در زمان حمل و نقل و پس از عمليات ميداني يا آزمايشگاهي (تهيه و تكميل چك ليس تهاي لازم) - به همراه داشتن تجهيزات و ظروف نمون هبرداري اضافي براي موارد ضروري - پيش بيني دقيق زمان لازم براي عمليات ميداني و حمل نمونه ها به آزمايشگاه با در نظرگرفتن حوادث پيش بيني نشده.

مقایسه غلظت آلودگیCOD در صنایع ومقایسه با فاضلاب خانگی و استانداردها

غلظت آلودگی COD چیست؟ اکسیژن خواهی شیمیایی یا در اصطلاح COD، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد آب شده و بصورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضلاب شده اند. بدیهی است هرچه مقدار این مواد در فاضلاب بیشتر باشد، بار آلودگی آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین اندازه گیری مقدار مواد خارجی فاضلاب کلید اصلی در تعیین مقدار آلودگی و آلایندگی فاضلاب است.

سیفون و روش های کار آن

یکی از وسایلی که امروزه بسیار کاربرد دارد سیفون است. کاربرد سیفون بیشتر در امور مربوط به فاضلاب است و آنجا کاربرد دارد. ساختمان سیفون به شکلی است که پس از هر بار تخلیه فاضلاب مقداری آب در داخل آن باقی ‌می‌ماند به طوری که این مایع ارتباط فضای داخلی لوله فاضلاب و چاه را با فضای داخل ساختمان قطع ‌می‌کند. آب داخل سیفون را (آب‌بند) ‌می‌نامند و عمق آب بندی ارتفاع ستون آبی است که بین قسمت سرریز و عمق گلوی سیفون واقع شده است. مهمترین بخش شترگلو یا سیفون آب‌بند است.

مزاياي لوله کاروگيت پلي اتيلن نسبت به لوله هاي بتني

لوله کاروگيت پلی اتیلن جهت مصارف مختلف از قبيل انتقال فاضلاب , زهکش، فاضلاب‌هاي صنعتي و خانگي مي‌باشد . البته از لوله کاروگیت و اتصالات کاروگیت در اجراي پروژه هاي فاضلاب شهري نيز استفاده مي شود. لوله و اتصالات کاروگيت پلي‌اتيلن براي پروژه‌هاي فاضلاب شهري و صنعتي مي‌تواند با توجه به ويژگي هاي بسيار لوله و اتصالات پلي‌اتيلن، هزينه هاي کلي اين پروژه ها را کاهش مي دهد. لوله‌های بتنی از لوله‌های قدیمی میباشد که در خطوط انتقال فاضلاب شهری و صنعتی استفاده میشده است و در این مطلب به بررسی و مقایسه لوله دوجداره کاروگیت با لوله‌های بتنی میپردازیم

درپوش منهول ها، معضلات و راهکارها

درپوش منهول ها جزء لاینفک شهرها هستند و برای محافظت از تاسیسات زیرزمینی در برابر عوامل خارجی و مراقبت از شهروندان و فضای شهری در برابر خطرات محتمل ناشی از این تاسیسات بکار گرفته شدهاند. وجود این درپوش ها در معابر مختلف شهری مثل پیاده روها و خیابان ها، با توجه به ماهیت خود درپوش و تاسیسات تحت محافظت آن، همراه با ایجاد معضلات و مشکلات بخصوصی است که در صورت بیتوجهی به آنها و عدم تلاش برای رفعشان، ممکن است خسارات مالی و جانی به دنبال داشته باشند. این معضلات برخی به سازه منهول و ساختار درپوش بازمیگردند، نظیر ایجاد سروصدا در اثر عبور خودرو از روی دریچه لق یا کنده شدن درپوش به دلیل نصب غیر اصولی یا اتصال نامناسب آن به قابش، و برخی نیز به تاسیسات زیر آنها مربوط میشوند، مثل پرتاب شدن درپوش در اثر فشار بیش از حد گازها و بخارهای تاسیسات و یا بوی بد ناشی از منهولهای فاضلاب، و برخی نیز در اثر عوامل خارجی پدید میآیند،نظیر سرقت درپوش های فلزی و افتادن عابر به درون چاله منهول. در این مقاله ضمن آشنایی با ساختار و ماهیت درپوش ها، مصالح عمده به کار رفته در ساخت درپوشها بررسی میشوند تا نقاط ضعف و قوت هرکدام روشن گردد و سپس مشکلات مربوط به درپوش ها مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند و راهکارهای مربوط به رفع هر یک با توجه به تجارب متخصصین در کشورهای مختلف ارائه میگردد.

کتاب طراحی و ساخت سیستم فاضلاب

چند نقش اصلی در طراحی سیستم فاضلابی: ارتقای سطح در محافظت از محیط زیست جهت نشر پیدا نکردن فاضلاب در منابع آبی ممانعت از برگشت فاضلاب و گرفتگی لوله فاضلابی...

روش نصب لوله های کاروگیت

در این مقاله شما با روش نصب و اتصال لوله های کاروگیت آشنایی پیدا خواهید کرد.

123movies