High Quality Rolex Replica

تصفیه آب

خشکسالی

بهار پارسال افزایش نسبی بارندگی در سطح کشور بسیاری را نسبت به پایان دو دهه خشکسالی تا حدی خوشبین کرد که سخن از ترسالی به میان آمد اما همه اینها با کاهش شدید بارش در ادامه پارسال و تشدید آن در بهار امسال به محاق رفت و اینک آژیر خشکسالی و کمآبی قرمزتر از هر زمانی به صدا درآمده است .

راکتور بافل دار بی هوازی ABRتصفیه فاضلاب

اين نوع راکتورها با نام راکتور بافل دار بی هوازی از اوايل دهه شصت در تصفیه خانه فاضلاب مورد توجه قرار گرفت و تا بـه امـروز تحقیقـات مختلفـی برروی توانايی های آنها در تصفیه فاضلاب متفاوت از جمله تصفیه فاضلاب صنعتی صورت گرفته اسـت، امـا همچنـان مـوارد مجهول فراوانی برای بهبود عملكرد آنها وجود دارد.

کیفیت آب

کنترل طعم و بوی آب

طعم و بوی آب از عوامل مهم و قابل تشخیص کیفیت آب است. با بررسی این دو پارامتر می توان به صورت نسبی میزان کیفیت آب را بررسی کرد. عوامل موثر بر طعم و بوی آب را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

تصفیه‌ی آب

مقايسه حذف نيترات از آب آشاميدني به دو روش اسمز معکوس وتبادل يوني

نيترات به عنوان يکي از شاخصهاي شيميايي آلودگي آب، مطرح است که با استفاده از روشهاي فيزيکي-شيميايي و بيولوژيکي مي توان آنرا حذف نمود. در اين تحقيق عملکرد دو سيستم تبادل يوني و اسمز معکوس در حذف نيترات بررسي می‌شود.

تصفیه آب

فرآیند تصفیه‌ی آب به فرایندی گفته می شود که طی آن مواد شیمیایی نامطلوب، آلاینده‌های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می شوند تا آب قابل استفاده برای آشامیدن یا مصارف کشاورزی شود.

ارزیابی عملکرد فرآیند اسمز معکوس در حذف آرسنیک از آب

آرسنیک عنصری است که در ترکیبات پوسته زمین وجود دارد و غلظتهای زیاد آن در آب آشامیدنی میتواند سبب سرطان پوست، ریه و دیگر بیماریها شود. متاسفانه بعضی از مناطق روستایی و شهری استان کردستان از جمله شهر دلبران دارای آرسنیک بالاتر از ppb 70 میباشد که بالاتر از حد استاندارد جهانی است. هدف از این تحقیق ارزیابی اثر استفاده از غشاء ها جهت حذف آرسنیک از آب بوده است. بنابراین برای بررسی عملی تاثیر غشای TFC-SR

مطالعه آب های خاکستری و طرح استفاده ی مجدد از آن برای مصارف کشاورزی

با افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به منابع آب، استفاده مجدد از پساب ها، به عنوان منبع جدید آب، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. جریان فاضلاب ناشی از آشپزخانه، لباسشویی، حمام و روشویی به جز توالت، آب خاکستری نامیده می شوند. به علت آلودگب کمتر فاضلاب خاکستری، بخصوص از نظر میزان مواد معلق و میزان کلیفرم های آن، میتوان نسبت جمع آوری و تصفیه فاضلاب خاکستری اقدام نمود. مشخصات آب های خاکستری بسیار متفاوت است و شامل 50 تا 80 درصد حجم فاضلاب خانگی میشود. در این مقاله ویژگی آب هاب خاکستری و تکنولوژی های مختلف تصفیه ی آن به منظور رسیدن به یک طرح بازچرخانی آب های خاکستری برای استفاده مجدد در آبیاری، مورد مطالعه و مقایسه قرار میگرد. شهواد نشان میدهد که تکنولوژی های ساده و فیلترینگ شنی تصفیه ی محدودی انجام میدهند، در حالی که تصفیه ی غشایی جداسازی ذرات جامد را به خوبی انجام میدهد، اما در پالایش مواد آلی موفقیت زیادی ندارد. طرح های بیولوژیکی و همه جانبه به هدف تصفیه ی مناسب آب های خاکستری، با حذف کامل مواد آلی دست یافته اند. موثرترین عملکرد ترکیب چند روش تصفیه بود.

آب شیرین کن های خورشیدی

با توجه به خشکسالی های پی در پی مناطق مختلف جهان و بحران آب به عنوان یک معضل جدی جهان از یک سو و از سوی دیگر بحث آلودگی محیط زیست و افزایش گازهای گلخانه و کاهش ذخایر انرژی پاک در جهت تولید آب شیرین استفاده نمود. با توجه به پژوهش ها و تحقیقات و کارهای انجام گرفته در زمینه آب شیرین کن های خورشیدی میتوانیم در جهت شیرین سازی آبهای شور یا بازیافت پس از آبهای دور ریز صنایع و برگشت آن به سیکل تولیدی استفاده نمود.

انواع دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب به دستگاهی گفته میشود آب را از املاح پاک سازد . طریقه ی جداسازی املاح از آب در انواع دستگاه تصفیه آب کاملا متفاوت است .برخی از انواع دستگاه تصفیه آب املاح را از آب جذب فیلترهای خود کرده تا آب سالم را به خروجی رساند .اما برخی از انواع دستگاه تصفیه آب املاح را از آب جدا کرده و خارج میکند . اما انواع دستگاه تصفیه آب وجود دارند که در این بخش برخی از انها را به طور مختصر معرفی میکنیم :

اصول تصفیه آب با استفاده از فناوری‌های مبتنی بر غشا

امروزه استفاده از غشاهای متخلخل، یکی از فناوری‌های بسیار کارآمد در تصفیه آب و فاضلاب به‌شمار می‎رود. این غشاها براساس اندازه حفره‌ها، به چند دسته اصلی غشاهای اولترافیلتراسیون، غشاهای اسمز معکوس، غشاهای میکروفیلتراسیون و غشاهای نانوفیلتراسیون تقسیم‌بندی می‌شوند. بسته به اندازه تخلخل‌ها و میزان عبوردهی آب، می‌توان از این غشاها در حذف یون‌های فلزی، میکروارگانیسم‌ها و ذرات معلق در آب استفاده کرد. البته جنس غشا نیز می‌تواند معیار دیگری برای دسته‌بندی آن باشد. از این حیث، غشاها به سه دسته کلی غشاهای آلی، غشاهای غیرآلی و غشاهای هیبریدی تقسیم‌بندی می‌شوند. مقاله حاضر، به مرور اجمالی انواع غشاها، خواص منحصربه فرد، و ساختار شیمیایی- فیزیکی آن‎ها می‌پردازد و کاربرد دقیق و چشم‌انداز صنعتی هر کدام را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

123movies