High Quality Rolex Replica

کنتور آب : مولتی جت نیمه خشک


 

مولتی جت نیمه خشک


MJ-LFC DN50-15


        دارای شماره انداز محافظت شده با مایع مخصوص و شیشه دو لایه


        طراحی و تولید مطابق  استانداردOIML 


        مکانیزم کنتور فوق دارای تاییدیه اتحادیه اروپا با شماره TCM-۱۴۲/۱۰-۴۷۹۳ می باشد


        مجاز به استفاده از علامت CE می باشد.


        دقت اندازه گیری: R۱۶۰


        بدنه برنجی با پوشش رنگ اپوکسی بهداشتی


        دبی استارت بسیار پایین حدود L/h ۴-۶


        افت فشار بسیار پایین

 

mangakakalot