High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی کمربند انشعاب پلی پروپیلن (مخصوص لوله های PP و PE)

کمربند انشعاب پلی پروپیلن (مخصوص لوله های PP  و PE)

1)  دارای پیچ و مهره گالوانیزه

2) استفاده از مواد پلی پروپیلن

3) دارای پل های تقویتی جهت جلوگیری از تنش های ناخواسته هنگام نصب

4) دارای اورینگ لاستیکی مناسب جهت آب بندی مطابق استاندارد   EN 681-1

5) دارای تأییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی مطابق استانداردISIRI1053 

6) دارای گل پیچ روی سوراخهای روبند و عدم نیاز به استفاده از آچار به منظور

نگهداشتن پیچ هنگام بستن مهره

7) دارای زائده مناسب جهت تثبیت اورینگ و جلوگیری از افتادن آن در زمان نصب و آب بندی مطمئن

8) جنس  نافه کمربند از جنس برنج نشکن آبکاری شده (جهت جلوگیری از خوردگی و شکستگی)

9) ارائه گزارش تست فشار هیدروستاتیک طبق استاندارد ISO 13460(دارای  تحمل فشار هيدرواستاتيك مطابق استاندارد ISIRI 8996 به مدت یک ساعت در فشار 20 بار)


 

 

مشخصات فنی کمربندهای انشعاب مخصوص لوله های آزبست

 

کمربندهای انشعاب مخصوص لوله های آزبست:

 

1) استفاده از مواد پلی پروپیلن کوپلیمر

2) دارای تأییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی مطابق ISIRI 1053

3) دارای گزارش تست فشار هیدروستاتیک(PN10) مطابق استاندارد ISO 13460

4)  قابل نصب بر روی لوله های آزبست کلاس  Dو C، به اقطار 100، 150 و 200 میلی متر

5) دارای واشر لاستیکی مناسب و بهداشتی مطابق استاندارد EN681-1 جهت آب بندی

6) نصب واشر فلزی در محل قرار گرفتن پیچ که علاوه بر عدم فرورفتن پیچ داخل کمربند، از ترک و شکستن لوله و نشت آب در اثر محکم نمودن بیش از اندازه جلوگیری می کند.

7)  استفاده از بوش برنجی آج دار در قسمت نافه کمربند که علاوه بر حفظ سلامت رزوه ها از چرخش واقعی بوش با بدنه جلوگیری کرده و باعث اطمینان از آب بندی می گردد.

8) داشتـن پیچ و جلوگیـری از افتـادن آن در هنگام نصـب و عـدم نیـاز بـه استفاده از آچار اضافی جهت ثابت نگه داشتن پیچ در هنگام بستن مهره می باشد.

 

 

 

 

123movies