High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی کمربند انشعاب پلی پروپیلن (مخصوص لوله های PP و PE)


کمربند انشعاب پلی پروپیلن (مخصوص لوله های PP  و PE)


1-     استفاده از مواد پلی پروپیلن

2-     دارای پل های تقویتی جهت جلوگیری از تنش های ناخواسته هنگام نصب

3-     دارای زائده مناسب جهت تثبیت اورینگ و جلوگیری از افتادن آن در زمان نصب و آب بندی مطمئن

4-     دارای گل پیچ روی سوراخهای روبند و عدم نیاز به استفاده از آچار به منظور نگهداشتن پیچ هنگام بستن مهره

5-     جنس  نافه کمربند از جنس برنج نشکن آبکاری شده (جهت جلوگیری از خوردگی و شکستگی)

6-      دارای تأییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی مطابق استاندارد ISIRI 1053

7-     دارای اورینگ لاستیکی مناسب جهت آب بندی مطابق استاندارد   EN 681-1

8-     دارای پیچ و مهره گالوانیزه

9-     ارائه گزارش تست فشار هیدروستاتیک طبق استاندارد ISO 13460(دارای  تحمل فشار هيدرواستاتيك مطابق استاندارد ISIRI 8996 

             به مدت یک ساعت در فشار 20 بار)


مشخصات فنی کمربندهای انشعاب مخصوص لوله های آزبست


کمربندهای انشعاب مخصوص لوله های آزبست


1-      استفاده از مواد پلی پروپیلن کوپلیمر

2-      دارای واشر لاستیکی مناسب و بهداشتی مطابق استاندارد EN681-1 جهت آب بندی

3-      نصب واشر فلزی در محل قرار گرفتن پیچ که علاوه بر عدم فرورفتن پیچ داخل کمربند، از ترک و

          شکستن لوله و نشت آب در اثر محکم نمودن بیش از اندازه جلوگیری می کند

4-      استفاده از بوش برنجی آج دار در قسمت نافه کمربند که علاوه بر حفظ سلامت رزوه ها از چرخش واقعی بوش با بدنه جلوگیری کرده و

         باعث اطمینان از آب بندی می گردد

5-      دارای تکیه گاه (لبه جلو آمده) در قسمت سوراخ پیچ جهت نگه داشتـن پیچ و جلوگیـری از افتـادن آن در هنگام نصـب و عـدم نیـاز بـه

               استفاده از آچار اضافی جهت ثابت نگه داشتن پیچ در هنگام بستن مهره می باشد

6-      دارای تأییدیه بهداشتی جهت مصارف آب آشامیدنی مطابق ISIRI 1053

7-      قابل نصب بر روی لوله های آزبست کلاس  Dو C، به اقطار 100، 150 و 200 میلی متر

8-      دارای گزارش تست فشار هیدروستاتیک(PN10) مطابق استاندارد ISO 13460


soap2day
?>