High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی پایه شیر پلیمری


پایه شیر پلیمری


1-     استفاده از مواد پلی پروپیلن

2-     دارای شکل مناسب جهت ایجــاد حداکثر درگیر شدن با خاک (8 جایگاه درگیر شونده با خاک ) و

             جلوگیری از چرخش و نشت اتصالات 

3-     عدم نیاز به بتن ریزی در نصب پایه شیر

4-     دارای پایه های بلند بدلیل درگیری کامل در خاک و عدم حرکت پایه شیر

5-     دارای محل تخت مناسب جهت گذاشتن تخته و کوبیدن در خاک و امکان تراز کردن پایه شیر

6-     تو خالی بودن بدنه و درگیری خاک در زیر و روی پایه و عدم امکان تکان خوردن پایه شیر 

7-      مقاوم در برابر فشار های خاک

8-      قابل تولید جهت شیر های پلیمری و برنجی

9-      قابل تولید در سایز های 1/2 ، 3/4 اینچ

 


soap2day
?>