High Quality Rolex Replica

مشخصات فنی پایه شیر پلیمری

پایه شیر پلیمری:

1) مقاوم در برابر فشار های خاک

2) استفاده از مواد پلی پروپیلن

3) جلوگیری از چرخش و نشت اتصالات 

4) قابل تولید در سایز های 1/2 ، 3/4 اینچ

5) عدم نیاز به بتن ریزی در نصب پایه شیر

6) قابل تولید جهت شیر های پلیمری و برنجی

7) دارای پایه های بلند بدلیل درگیری کامل در خاک و عدم حرکت پایه شیر

8) تو خالی بودن بدنه و درگیری خاک در زیر و روی پایه و عدم امکان تکان خوردن پایه شیر 

9) دارای محل تخت مناسب جهت گذاشتن تخته و کوبیدن در خاک و امکان تراز کردن پایه شیر

10) دارای شکل مناسب جهت ایجــاد حداکثر درگیر شدن با خاک (8 جایگاه درگیر شونده با خاک ) ​​​​​​​

mangakakalot