محفظه پلیمری شیر قطع و وصل


محفظــه پلیمــری شیــر قطـع و وصــل


             

تعریف و کاربرد

 

  •                                              جهت دسترسی و هدایت آچار محفظه به شیر انشعاب مدفون استفاده می گردد.

  •                                              قابل ارائه برای انشعابات ½ اینچ و ¾ اینچ و 1اینچ


                         

ویژگی ها


  •                                              تولید و تست بر اساس استاندارد BS 5834-4.

  •                                              تولید شده از مواد پلی پروپیلن (P.P)
  •                                    
  •                                              در دو مدل متفاوت 70و 90 سانتیمتری با توجه به حد یخبندان


قابل ارائه در 3 مدل


  1.                                             تمام پلیمری.

  2.                                             بدنه و لوله داخلی پلیمری با کلاهك چدنی.

  3.                                            بدنه پلیمری و لوله داخلی گالوانیزه و کلاهك چدنی.


                  محل نصب


                                           خارج از ملك مشترک           نام های رایج


                                           محفظه / لوله محفظه پلیمری / محفظه شیر انشعاب