High Quality Rolex Replica

شیرگازی ( ساده و دسته خروسکی )

شیر گازی ساده:

 • سیستم تولیدی به روش فورج گرم
 • دارای مکانیزم ball valve با ساچمه برنجی آبکاری شده نیکل کرم
 • استفاده از آلیاژ برنج بر اساس استاندارد بین المللی DIN 17660
 • دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی INSO 16222 و استاندارد بین المللی BS EN 13828
 • دارای اورینگ مناسب بر اساس استاندارد بین المللی BS EN 681
 • رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
 • قابل ارائه در دو مدل دسته خروسکی و دسته معمولی
 • قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ

شیر گازی دسته خروسکی:

 • سیستم تولیدی به روش فورج گرم
 • دارای مکانیزم ball valve با ساچمه برنجی آبکاری شده نیکل کرم
 • استفاده از آلیاژ برنج بر اساس استاندارد بین المللی DIN 17660
 • دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی INSO 16222 و استاندارد بین المللی BS EN 13828
 • دارای اورینگ مناسب بر اساس استاندارد بین المللی BS EN 681
 • رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
 • قابل ارائه در دو مدل دسته خروسکی و دسته معمولی
 • قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴ و ۱ اینچ

soap2day
?>