High Quality Rolex Replica

شیرخودکار ( ساده و یکسر مغزی )

شیرخودکار ساده برنجی:

 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی ۳۶۶۴ ISIRI
 • دارای مکانیزم دریچه ای
 • استفاده از آلیاژ برنجی بر اساس استاندارد بین المللی DIN 17660
 • دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3664 و استاندارد بین المللی BS EN 5154
 • رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
 • دارای لاستیک جهت آب بندی مطمئن
 • قابل ارائه در دو مدل ساده و یکسر مغزی
 • قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴  اینچ
 •  

شیرخودکار یکسر مغزی برنجی:

 • دارای نشان استاندارد ملی ایران
 • طراحی و تولید بر اساس استاندارد ملی ۳۶۶۴ ISIRI
 • دارای مکانیزم دریچه ای
 • از جنس آلیاژ برنج بر اساس استاندارد بین المللیDIN 17660
 • دارای تحمل فشار هیدرواستاتیک بر اساس استاندارد ملی ISIRI 3664 و استاندارد بین المللی BS EN 5154
 • کاهش نشتی
 • کاهش هزینه
 • رزوه شیرآلات بر اساس استاندارد ISO 228-1
 • قابل ارائه در اندازه های : ۱/۲ و ۳/۴  اینچ
 •  

کلمات کلیدی : شیر خودکار - اتصالات آب - شیر خودکار آب - شیر خودکار برنجی

soap2day
?>