High Quality Rolex Replica

کارگاه ها و سمینار آموزشی نصب کیت های انشعاب

 

 

 

 شرکت صنعتی آبشـار بسپـار فـرا انـدیـش با محوریت بر اندیشه های نـو و مدیرانی که سابقه و تجربه یک دهه خدمت به این صنعـت در

زمینه طراحـی ، تولیـد ، کنترل کیفــی ، بازرگـانـی و تـدریـس کـارگـاه های آمـوزشـی در شرکتهـای آب و فاضـلاب را دارند ، که همـانـا هـدف

این مجموعه تحقــق افزایش رشد کیفیت لوازم و اجـرای صحیـح نصب انشعـابـات می باشـد . در همیـن رابطه آمـوزش یکی از فرآیندهای لازم و

ضـروری جهـت ارتقـاءسطح فنی و مهـارتی کارکنـان در یک سـازمان بوده که هدف اصلی آن ایجاد تغییر در افراد آمـوزش گیـرنده می باشد .به

همین منظور با درک این نیاز ایـن مجمـوعـه اقـدام به برگـزاری دوره هـای آمـوزشی برنـامه ریزی شده بـر اســاس نیـاز شرکـت های آب و

فاضلاب سطح کشور نمـوده است .

آشنایی با  انواع کیت های استاندارد در بخش آب و فاضلاب ، بررسی روشهای کاهش هزینه ،نحوه نظارت بر نصب صحیح انشعابات آب و

فاضلاب ، افـزایش کیفیـت ، کاهـش هـزینه های بهـره برداری و اجـرای صحـیـح انشعـابـات از جهـت کاهـش هزینـه های دوران بهـره بـرداری ،

معـرفی اقـلام مصـرفی در لـوازم آب و فاضـلاب روش هـای بهینه نصب لـوازم انشعـاب فاضلاب و نقـش آنـهــا در بهـره بـرداری بهتــر از دیگـر

مـواردی اسـت کـه در این کارگاه آموزشی علمی و عملیبررسی شده است.

 

 

مطالب سمینار آموزشی معرفی انشعابات , استاندارد سازی روشهای نصب و بهره برداری صحیح از انشعابات فاضلاب


 

                                                       مطالب مختلف کارگاه های آموزشی ما شامل مباحث زیادی است که سعی برآن داشتیم به صورت مختصر و مفید به صورت

                                      یک فایل PDF  در اختیار علاقه مندان  این بخش قرار دهیم.


                                      با کلیک کردن بر روی لینک کمکی زیر می توانید PDF کارگاه آموزشی را دریافت نمایید.


                               دانلود PDF مطالب کارگاه آموزشی با لینک کمکی

 

                                                                گالری تصاویر کارگاه های آموزشی

 

 

کارگاه های آموزشی

      
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
mangakakalot