دریچه های آب رو


 


دریچـه هـای آب رو

( جهت تخلیه آب سطحی به داخل منهول یا زمین )


مشخصات فنی :


1-  طراحی، تولید و تست فشار دریچه ها مطابق با استاندارد BS-EN124

2-  جنس درب و جنس کلاف : چدن خاکستری مطابق با استاندارد DIN19584

3-  دارای نتایج تست فشار و تست متالورژی چدن از مراکز آزمایشگاهی معتبر


  • چدن مورد استفاده در درب، چدن داکتیل مطابق با استاندارد بین المللی ISO 1083
  • دارای گزارشات تست آنالیز و متالوگرافی چدن
  • قابل ارائه در کلاس C 250 ،D400 مطابق استاندارد بین المللی BS-EN 124
  • در اندازه ۶۰*۴۰ سانتی متر