High Quality Rolex Replica

انواع دریچه بازدید فاضلابی گرد

دریچه بازدید فاضلابی گرد

 

دریچه بازدید فاضلابی گرد ساده و لولادار

 

 این دریچه در مواقع گرفتگی سیفـون، لوله و اتصـالات، بـرای رفـع گرفـتـگی و تمیز کردن، بدون نیاز به شکافتن زمین، مورد استفاده قرار می گیرد و محافظی مطمئن بـرای علمـی سیفـــون و درپوش است که در چهـار نوع جنـس تمـام پلیمـر ، چدن پلیمر، پلیمر و کامپـوزیت و تمـام چـدن و در انواع ساده و لولادار در سایزهای 20 و 25 سانتـی قابل ارائه می باشـد.

 

مزایا و مشخصات فنی :

 1)   تحمل فشـار مطابق استانـدارد  EN124 ( تأییدیه تسـت  فشـار ) و MFI  مواد اولیه از مراکز معتبر آزمایشگاهی.

 

نمونه ای از مقطع بزرگراه نشانگر محل گروه ها

 

تحلیل نرم افزاری فشار بر روی دریچه های بازدید

 

2)  طراحی پل هـای تقـویـت کنـنـده بـر روی دیـواره داخلـی و خارجی کلاف (زیگزاگ) به جهت بالا بردن مقاومت فشاری در برابر فشـارهای

مکانیکی.

 

3)  طـراحـی شیـــار های طـــولی و نشـیـمن گـاهی مـناسـب جـهـت تـثـبـیـت و درگیـری کامـل با بتـن.

 

 4)  قرار گرفتن لبه های درب بر روی کلاف به جهـت عـدم ورود خاک و آب از اطراف به داخل دریچه.

 

5)  دارای قـفـل و زبـانه پلیمـری روی درب جهـت سهـولـت در باز و بست درب.

 

6)  طراحـی لولا در دریچـه که باعـث سهـولـت در باز و بست و امنیت شیر و جلوگیری از سرقت دربهای چدنی شده است.

 

7)  تهیه شده از مواد پلی پروپیلن تقویتی.

 

8)  دارای مـواد Anti UV جـهـت محافـظـت در برابـر تـابـش نور خورشید.

 

 

کلمات کلیدی : دریچه گرد - فاضلاب - دریچه بازدید - تجهیزات فاضلابی - آب و فاضلاب - دریچه - بازدید سیفون - دریچه سیفون - چدن پلیمر

123movies