High Quality Rolex Replica

انواع دریچه بازدید فاضلابی چهار گوش

دریچه بازدید فاضلابی چهار گوش

 

دریچه بازدید فاضلابی چهار گوش ( ساده و لولادار )

 

 

                       

مزایا و مشخصات فنی :

 

                                             1)   طـراحـی و تولیـــد مطـابــق استانـــدارد (ISIRI14976 و BSEN124 )  ( دارای تأییدیه تسـت  فشـار ) وMFR  مواد اولیه

                                                     از مراکز معتبـر آزمایشگاهـی.

 

 

 

                                                       تـولیـد شـده از مـواد پلیـمـری تقـویـت شـده (PP) جهـت دریـچه های پلیمری و مواد چدن خـاکستری و  چدن داکتیل

                                                      جهـت دریچـه های چـدنی.     

 

 

2                                                )  طراحی چهار گوش دریچه برابر با ابعاد موزائیک با استراتژی در زیبـا سازی شهری و جلب رضایت مشترکین.

 

                                                       نکته : اطراف دریچه های گرد به علت عـدم امکان چیدمان مرتـب موزائیک هـا و مشـکل مرمـت،  بلا تکلیـف و نمـای 

                                                                     نامناسـبـی ایجاد می نماید.

 

 

                                                3)  طراحی پل های تقویت کننده برروی دیواره داخلی و خـارجی کـلاف (زیگـزاگ) بـه جهت بـالا بردن مقاومت فشاری در

                                                       برابر فشارهای مکانیکی.

 

 

                                               4)  طراحی شیـارهـای طـولی اطـراف دریچـه و نشیمـن گاهـی  مناسب جهت تثبیت و درگیری کامل با بتن .

 

 

                                                 5)  طراحی سـوراخ لوبیایی محل پیچ و مهره به جهت سهـولت در باز و بست درب و تقویت اطراف آن به جهـت بالا بردن  

                                                        مقاومت ضربه ای و همچنین استفاده از پیچ و مهره قفلی که امکان سرقت درب را به حداقل می رساند.

 

 

                                                     6)  قرار گرفتن لبـه های درب بر روی کلاف به جهت عـدم ورود خـاک و آب از اطـراف به داخل دریچه.

 

 

                                                    7)  امکـان تـولیـد به صـورت تمام چدن، تمـام پلیمر و  کلاف پلیمر با درب چـدن و همچنین به صورت ساده و  لولادار.

 

 

                                                    8)  قـابـل ارائـه بـه صــورت ضــد سـرقــت ( قفلـی ) و دارای آچار مخصوص .

 

 

کلمات کلیدی : دریچه بازدید - دریچه بازدید چهارگوش - خرید فروش - دریچه بازدید فاضلابی - دریچه بازدید فاضلاب - دریچه چدن پلیمر - دریچه پلیمری - کلاف پلیمری - درب چدن بازدید - آبفا - دریچه بازدید مامور- کیت

soap2day
?>