High Quality Rolex Replica

معرفی و تاریخچه شرکت آبشار بسپار فرا اندیش

 

                           

 

                                                 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت صنعتی آبشار بسپار فرااندیش با اتكا بر خداوند متعال و با بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانسته است در راستای تولید کیت‌های انشعاب آب و فاضـلاب و همچنین پله و انواع دریچه‌های منهول گامی بزرگ برداشتـه و بر اسـاس استانداردهای مربوطه و به  روز، کیفیـت محصولات تولیدی را به حد مطلوب برساند و در این زمینه پیشرو باشد. این شرکت با محوریت بخشیدن به رضایت مشتریان و به منظور ایجاد تحولی اساسی در راستای برآورده سازی الزامات قانونی و بهبود مستمر، نسبت به طراحی و استقرار سیستم های مدیریت کیفی بر اساس استاندارد 9001 - 2008 ISO و ISO10002-2004 و نیز اخذ استاندارد‌های INSO 16509-1 و INSO 12027 از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام و از افـراد باصلاحیـت و آمـوزش دیـده در امـور تاثیرگذار بر کیفیت، استـفاده نموده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               

     

 

mangakakalot