High Quality Rolex Replica

تجهیزات فاضلاب شهری


تاریخچه جمع آوری فاضلاب :


وجود فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست می باشد


بنابراین باید آنها را به صورت صحیح و اصولی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و بهداشتی جمع آوری و از شهرها بیرون آورد .

 

 تا نزدیک یکصد سال پیش , بیشتر کانال های فرعی فاضلاب به صورت روباز ساخته می شدند اما پس از آشکار شدن اثر این قبیل کانال ها


در انتشار بیماریهای واگیر , کوشش به عمل آمد که تمامی کانالهای فاضلاب در زیر زمین ساخته شوند .در ایران تا گذشته نزدیک دفع فاضلاب بسته به وضعیت سطح آبهای زیرزمینی به دو گونه حل می گردید :

 

1: شهرهایی که عمق سطح آبهای زیرزمینی و نفوذ پذیری زمین نسبتا زیاد بوده از چاه های جاذب استفاده میشده .


2: شهرهایی که سطح آبهای زیرزمینی بالا و یا از نفوذ پذیری کمی برخوردار بوده با ساختن فاضلابروهایی موضعی و کوتاه , فاضلاب های  خانگی را بدون تصفیهبه بیرون شهر منتقل می کردند .برای مثال میتوان به فاضلابروهای قدیمی شهرهای ساحلی جنوب ایران مانند اهواز ، بوشهر و حتی استان ایلام اشاره نمود .


در سالهای اخیر با تاسیس شرکت مهنـدسی آب و فاضلاب کشـور در بسیـاری از شهـرها که در ایـن مورد با مشکـلات حـادی از جمله مشـکل زیست محیطی روبرو بودند شبکه های جمع آوری و تاسیسات تصفیه فاضلاب بوجود آمد .  
   

محصولات تجهیزات فاضلاب شهری

123movies