انواع انشعابگیر فاضلابی رزوه ای

انشعابگیر فاضلابی رزوه ای


انشعابگیر رزوه ای دو، سه و چهار تکه

 

دارای تأییدیه تست فشار هیدرواستاتیک مطابق استاندارد

 ISIRI 13822  و  EN 1852 و EN 1053

  

دارای تأییدیه تست ضربه مطابق استاندارد

 ISIRI 13822  و  EN 1852


دارای تأییدیه تست حرارتی مطابق استاندارد

 ISIRI 13822  و  EN 1852


دارای تأییدیه آنالیز ابعادی مطابق استاندارد

 ISIRI 13822  و  EN 1852


دارای تأییدیه تعیین جنس نمونه مطابق استاندارد

 ISIRI 138222  و  EN 1852


دارای تأییدیه تست MFI مطابق استاندارد

     ISIRI 13822  و  EN 1852شاخص گرانروی مواد اولیه


دارای تأییدیه تست پایداری حرارتی تحت اکسایش (OIT) مطابق استاندارد

ISIRI 13822  و  EN 1852

 

 

                              

مزایا و مشخصات فنی :


                                                   1)   طراحی وتولید مطابق استاندارد EN 1852  و ISIRI 13822 .
                                                 2)  طراحی خاص یقه انشعابگیر به صورت مستطیلی به جهت تثبیت موقعیت و استحکام برروی لوله، مقاومت بیشتر

                                                         در اثر فشار خاک و عدم فـرو رفتن انشعابگیـر به  داخل شبکه فاضلاب.

                                                         (همچنین طراحی فلش بر روی یقه انشعابگیر که نشـانه گـر جهت صحیح مونتاژ برای نصابانِ غیر ماهر می باشد) 

 3                                                )  طراحی تیغه های تقویت کننده بر روی یقه که مقاومت در برابر ضربه و فشـار خـاک را بالا بـرده اسـت.                                                4)  طراحـی راهنـمـا بر روی یقـه و بدنـه به صـورت ریلی، جهـت  سهـولـت و سرعـت در مونتـاژ  انشعابگیر و همچنین  

                                                       عدم چرخش یقه بر روی بدنه انشعابگیر.
                                                  5)  طراحی تیغه هایی بالای رابط انشعابگیر با دو مزیت مقاومت فشاری بیشتر و سهولت مونتاژ با دست (عدم نیاز به آچار).
                                                   6)  طراحی و تولید انشـعابگیر با قابلیت نصب بر روی  لوله های تک جداره، بتنی و دوجداره کـاروگیت تا  سایز 600 .  
                                                7)  طراحی و تولید لاستیـک های آب بندی انشعابگیر از جنس مقاوم به خوردگی (EPDM) با مزایای ذیل:


                                                     الف) ارتفـاع لاستیـک ارتفاع دار جهت پوشـاندن فضـای خالی پشت بدنه بـا سطـح بـرش خـورده لولـه دوجـداره که 

                                                               عـلاوه بـر افـزایـش آب بنـدی، باعـث گیـرایـی بیشـتـر بـدنـه انشعـابگـیـر روی لـولـه و عدم افتـادن به داخـل 

                                                               شبـکه فاضلاب در حیـن مونتاژ و جلوگیری از نفوذ ریشه درختان به داخل شبکه فاضلاب می گردد.
                                                       ب)  طراحی قـوس بر روی لاستیک آب بنـدی جهـت نشسـت بهتر برروی تمامی سایز لوله ها و آب بندی مناسب تر.
                                                      ج)  طراحی R شکل لبه های لاستیـک آب بندی در داخل لوله جهت جلوگیری از جمع شـدن رسـوب پشت لاستیـک 

                                                              آب بندی و جلـوگیـری از مسدود شدن شبکه فاضلاب.
                                                      د)  طراحـی عـرض بیشتـر لبـه هـای موثـر بـر روی لاستـیـک آب بندی و بدنـه جهـت آب بنـدی بیشتر و جلـوگیری  

                                                              از خـارج شـدن قطعه در اثر فشار خاک.
                                             8)  قـابـل ارائـه به صـورت دو تکـه، سـه تـکه و چهـار تـکه، به صورت پرسی و رزوه ای .

 

 

 

                                              انشعابگیر ازجمله اجزاء کاربردی و مهم در کیت فاضلاب است که در جهت گرفتن انشعاب از لوله اصلـی، تخلیه صحیح 

                                              فاضلاب، جلوگیری از نشتی و مسدود شدن شبکه اصلی فاضلاب کمک می نماید.